RD Velho tukee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää tietosuojan kehittämisessä

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä valmistautui EU:n tietosuoja-asetuksen tuloon huolella. RD Velho valittiin kilpailutuksen kautta toteuttamaan nykytilan kartoitusta sekä tukemaan vaatimusten täyttämisestä.

Nykytilan kartoitus toteutettiin tietosuoja-asetuksen vaatimusten perusteella muodostetun kysymyspatteriston avulla asiakkaan kanssa valituille henkilörekistereille, tietojärjestelmille ja käsittelyprosesseille. Kysymyksissä painotettiin systemaattiseen tietoturvallisuuden hallintaan sekä turvallisuuden todennettavuuteen liittyviä näkökohtia. Nykytilan kartoituksen tulokset raportoitiin havainnollisena tilannekuvana kokonaisuudesta, arvioina eri vaatimusten toteutumisesta sekä niiden pohjalta muodostettuina ehdotuksina tarvittavista toimenpiteistä.

Nykytilan kartoituksen jälkeen RD Velhon asiantuntija on ollut tukemassa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietosuojatiimin työtä projektin eri vaiheissa. Tiimi koostui tietosuojavastaavan lisäksi organisaation eri toimialoilta nimetyistä tietosuojapartnereista. Projektin aikana on tullut vastaan monia erilaisia tilanteita, joissa on pitänyt soveltaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia asiakkaan toimintaan. Projektissa on pystytty hyödyntämään RD Velhon laajaa kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta.

Yhteistyö RD Velhon kanssa on sujunut vallan mainiosti, kommentoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tietoturvapäällikkö Antti-Olli Taipale.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on kehitetty systemaattista tietojärjestelmien ja tietojen muodostaman kokonaisuuden hallintaa, mikä on antanut erinomaisen pohjan tietosuojan kehittämiselle. Projektissa on tuotu tietosuoja-asetuksen vaatimia näkökulmia osaksi hallittua kokonaisuutta. Tietosuoja-asetus edellyttää monia eri asioita ja konsultoinnissa on joustavasti tuettu mm. sopimusten tietosuojavaatimuksia, selosteiden laatimista ja tietoturvallisuuden hallintaa.

Tällä yhteistyökuviolla on nopeasti saatu aikaan laajempaakin ymmärtämistä tietosuoja-asioissa niin asiantuntijoiden kuin johdonkin näkökulmasta, kommentoi Antti-Olli Taipale