Kemppi sai tekniseen dokumentaatioon lisää laatua ja helppoutta

Teknisen dokumentoinnin vaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta ja dokumentointiin – kuten muihinkin prosesseihin – halutaan entistä enemmän tehokkuutta. Kemppi tehosti ja kehitti dokumentointia ulkoistamalla palvelun RD Velholle.

Kemppi haki RD Velhosta tukea, kun iso tuotekehitysprojekti vaati tilapäisesti tekniseen dokumentointiin paljon resursseja.
– Samaan aikaan tunnistimme tarpeen kehittää teknistä dokumentointiamme ja kaipasimme siihen ulkopuolista näkemystä. Lisäksi halusimme kehittää käyttöohjeidemme visuaalista tasoa, hyödyntää järkevästi ja kustannustehokkaasti cad-kuvia, kertoo tuotekehityspäällikkö Jari Kettunen Kemppi Oy:stä.

Rakenteinen dokumentaatio tuo joustavuutta sisällön käyttöön

RD Velho toteutti Kempille teknisen dokumentaation rakenteisena, mikä tarkoittaa, että tietosisällössä samaa asiaa hyödynnetään useassa paikassa. Sisältö on pilkottu aihekokonaisuuksiin, mikä helpottaa sisältöosioiden hallintaa ja julkaisua erilaisissa kanavissa.
– Rakenteisessa dokumentaatiossa samat asiat toistuvat ja ne kirjoitetaan vain kerran. Samaa rakennepalikkaa voidaan näin hyödyntää joustavasti monessa kohteessa. Lisäksi samasta lähteestä voidaan julkaista dokumentaatio erilaisille alustoille varsin näppärästi, kertoo RD Velhon Competence Manager Lassi Sutela.

Kehitysprojektin myötä Kempin käyttöohjeet, huolto-ohjeet ja koulutusmateriaalit ovat aiempaa helpommin hyödynnettävissä ja päivitettävissä verkkopohjaisen palvelun avulla. Palveluun voi tutustua osoitteessa: http://userdoc.kemppi.com/.

”Ei olisi voinut paremmin sujua”

Kettunen on ollut erityisen tyytyväinen RD Velhon tiimin mukanaan tuomaan helppouteen.
– Halusimme varmistaa sen, etteivät dokumentointiresurssit ole projektissa pullonkaulana. Kun meiltä tulee indikaatio, että nyt tarvitaan lisää käsiä, on niitä tullut RD Velhosta tosi ripeästi. Halusimme ostaa helppoutta ja laatua dokumentointiin ja se on onnistunut mielestäni todella hyvin.

Vaikka iso tuotekehitysprojekti alkaa olla loppusuoralla, yhteistyötä jatketaan joustavasti myös jatkossa. Yhteistyölle onkin hyvät lähtökohdat, sillä Kettusen mukaan yhteispeli ei olisi yritysten välillä voinut sujua paremmin.
– Olemme olleet RD Velhoon enemmän kuin tyytyväisiä. Erityisesti RD Velhon asiakaslähtöisyys, dokumentointiosaaminen, aktiivisuus ja aikataulujen pitävyys ovat sujuneet esimerkillisesti, Kettunen kehuu.

Lisätietoja: RD Velho, Competence Manager, Lassi Sutela, p. 050 384 5430, lassi.sutela@rdvelho.com

Kemppi