Teollisen muotoilun avulla tuotteesta tulee mukavampi, laadukkaampi, erottuvampi, kauniimpi – parantaa kaikkea sitä, mikä vaikuttaa tuotteen myyntiin. Muotoiluajattelulla on iso merkitys koko liiketoiminnan kehittämisessä.

Muotoilijamme kehittävät jatkuvasti uusia innovaatioita, joiden avulla tulee säästöä tuotantokustannuksiin tai kehitystä tuotteen käytettävyyteen. Integroimme teollisen muotoilun tuotekehityksen muihin vaiheisiin, kuten mekaniikkasuunnitteluun, lujuuslaskentaan sekä elektroniikka- ja ohjelmistokehitykseen.

Käyttäjälähtöinen tuotemuotoilu

Hyvän muotoilun avulla tuotteista saadaan haluttavia, erottuvia sekä yrityksen muuta tuoteperhettä tukevia. Muotoilu nostaa tuotteissa asiakkaan kokemaa arvoa.

Muotoilijamme suunnittelevat tuotteet aina käyttäjälähtöisesti: Selvitämme ennen suunnittelua käyttäjien halut ja tarpeet sekä käyttöympäristön ja -tilanteiden aiheuttamat reunaehdot. Osaamme ottaa muotoilussa huomioon myös valmistuskustannukset.

Käyttöliittymä- ja käyttökokemussuunnittelu (UI & UX design) auttaa nivomaan fyysisen ja sähköisen maailman toiminnot yhteiseksi käyttökokemukseksi, ja saattamaan sähköinen käyttöliittymä ilmeen ja toiminnallisuuden osalta samalle laatutasolle kuin olemme oppineet odottamaan fyysiseltä muotoilulta.

Design Lite™: Muotoilukonsepti uudesta tuotteesta

Design Lite™ on nopea muotoilukonsepti ja muotoilijoiden näkemys tuotteesi uudesta ulkonäöstä. Design Lite™ voi kohdistua joko täysin uuteen tuotteeseen tai olla myös tuotteen ”Face Lift”. Design Lite™ soveltuu tuotekehityksen alkuvaiheessa oleville tai tuotannossa oleville tuotteille. Tulostietona saadaan muotoiluesitys esimerkiksi sisäisen markkinoinnin tai tuotekehityksen tueksi.

Lataa Design Lite -esite käyttöösi

Ota yhteyttä

Hannu Havusto
Manager, Industrial Design
+358 50 5479 500
hannu.havusto@rdvelho.com