Mekaniikkasuunnittelussa toteutamme suunnittelun kaikki osa-alueet: teknologiaselvitykset, konseptoinnin, rakennesuunnittelun, tuotannollistamisen ja dokumentoinnin. Kohteet ovat yleensä koneenrakennuksen ja elektromekaniikan sovelluksia koostuen hitsatusta mekaniikasta, ohutlevyrakenteista ja valuista. Työssä hyödynnämme 3D-suunnittelumenetelmiä ja suunnitteluautomaatiota.

Vahvuutemme on monialaisuus: Integroimme mekaniikkasuunnittelun tuotekehityksen muihin vaiheisiin, kuten elektroniikkasuunnitteluun, teolliseen muotoiluun, lujuuslaskentaan sekä tekniseen dokumentointiin.

Suunnittelu materiaalia lisäävälle valmistukselle (DFAM)

AM (additive manufacturing) tarjoaa täysin uuden tavan lähestyä suunnittelua. Toiminnallisuuden optimointi, osamäärän vähentäminen ja räätälöitävät tuotteet onnistuvat AM -asiantuntijoidemme avulla.

DFAM:a tehdään meillä aina valmistettavuus ja kustannusten hallinta huomioiden. Työkaluina työssä hyödynnämme topologian optimointia, FEM-analyysejä ja “generative design” -ohjelmistoja. Laajan yhteistyöverkoston ansiosta pystymme toimittamaan myös osat projektien yhteydessä.

Lataa AM -Kick-off esite käyttöösi.

Suunnitteluautomaatio

Suunnitteluautomaatiota hyödynnämme, kun toimitussuunnittelua halutaan tehostaa. Kun käsityövaltainen prosessi muutetaan automaattiseksi, säästetään merkittävästi suunnittelun läpimenoaikaa.

Lataa suunnitteluautomaatio -esite käyttöösi.

Koneenrakennus

Meillä on laaja osaaminen koneiden mekaniikkasuunnittelusta. Yhdistämme tehokkaasti teollisen muotoilun ja teknisen laskennan mekaniikan suunnitteluun.

Erikoisosaamisemme koneenrakennuksessa: ajoneuvot ja työkoneet, konesuunnittelu, työvälinesuunnittelu, nostoapuvälineet, kuljettimet ja nosturit, teräsrakenteet, hoitotasot

Elektromekaniikka, elektroniikan kotelointi

Sulautettujen elektroniikkalaitteiden suunnittelussa voimme yhdistää elektroniikkasuunnittelun, teollisen muotoilun, elektroniikan koteloinnin ja käytettävyyden suunnittelun. Otamme suunnittelussa huomioon valmistuskustannukset ja optimoimme materiaalivalinnat.

Erikoisosaamisemme elektromekaniikassa: vesi- ja pölytiiviit ratkaisut, kuluttajatuotteet, optomekaniikka, muovimekaniikka ja ruiskuvalutuotteet, tarkkuusmekaniikka, ATEX-tuotteiden suunnittelu

Valut, ohutlevy- ja hitsatut rakenteet

Erilaisten valmistus- ja materiaalitekniikan lisäksi meillä on paljon kokemusta tuotteiden mallintamisesta. Minimoimme hitsaukset, optimoimme rakenteet, suunnittelemme valut ja toteutamme innovatiiviset mekaniikkaratkaisut.

Erikoisosaamisemme valuissa ja ohutlevymekaniikassa: ohutlevymekaniikka ja -rakenteet, valut ja takeet, laitesuojat ja jakokaapit, kotelorakenteet.

Tekninen laskenta

Teknisessä laskennassa tutkitaan rakenteiden lujuuksia, jäykkyyksiä ja värähtelyominaisuuksia, mekanismien liikeratoja sekä mekanismin osissa ja nivelissä vaikuttavia kuormia. Voimme analysoida myös lämmönsiirtymistä ja jakautumista rakenteessa sekä nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä näissä tapahtuvia paineen ja tiheyden muutoksia.

Teknisen laskennan avulla voidaan saavuttaa monia etuja tuotekehitysprosessissa, muassa kustannussäästöjä, syvällisemmän ymmärryksen tuotteesta ja tuen päätöksenteolle.

Lujuuslaskenta (FEM), FEM-analyysit

Lujuuslaskennassa tutkitaan rakenteessa esiintyvät jännitykset, siirtymät ja värähtelyt. Selvitysten perusteella rakenne optimoidaan niin, että se on turvallinen ja kestää tarvittavat kuormat, mutta on valmistuskuluiltaan mahdollisimman edullinen.

Voimme suorittaa kaikki mekaaniset testit (ylikuorma-, ROPS-, FOPS- tai pudotustesti) myös virtuaalisesti.

Virtauslaskenta (CFD), CFD-analyysit

Analysoimme nesteiden ja kaasujen liikkeen, ja tutkimme niiden käyttäytymistä virtauksessa tai lämpötilaerojen aiheuttamia liikkeitä ja painevaihteluita. Saat meiltä myös aerodynaamiset ja hydrodynaamiset analyysit esimerkiksi kulkuneuvoille sekä analyysit palamiseen tai vaahtojen muodostumiseen liittyvistä ilmiöistä.

Virtauslaskennan avulla voidaan optimoida esimerkiksi jäähdytysilman liikuttamiseen tarvittavan energian määrä ja pienentää sopivilla ratkaisuilla virtauksen painehäviötä.

Virtauslaskentaa käytämme myös lämpölaskennan yhteydessä, jolloin saamme tarkemmin selvitettyä lämpömäärän siirtymisen huomioiden johtumisen, konvektion ja säteilyn.

Product Concept™: tuotekonsepti mekaaniselle tuotteelle tai sulautetulle järjestelmälle

Product Concept -tuotteen avulla saat tuotekonseptin viikossa. Tuotekehityksen ammattilaisten yhdessä toteuttama tuotekonsepti joko mekaaniselle tuotteelle tai sulautetulle järjestelmälle. Konseptin avulla voit käynnistää tuotekehityksen tuotteistusvaiheen.

Lataa Product Concept -esite käyttöösi

Ota yhteyttä

Ville Westerlund
Manager, Mechanical Engineering
+358 40 573 4795
ville.westerlund@rdvelho.com