Digitalisaatio muokkaa koko ajan ympärillämme olevaa maailmaa. Organisaatioiden on uudistettava toimintaansa pysyäkseen mukana toimialan digitaalisessa muutoksessa. Digitaalinen transformaatio vaatii organisaation tietojärjestelmien arkkitehtuurin kartoitusta,  tietojärjestelmien integraatioita, uusia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja sekä uusien älykkäiden laitteiden suunnittelua.

Laaja kokemuksemme digitaalisten muutoshankkeiden vetämisestä sekä osaamisemme tietojärjestelmistä ja ohjelmistoista, moderneista teknologioista, suunnitteluautomaatiosta sekä IoT:n ja sulautettujen järjestelmien tuomista mahdollisuuksista on muodostanut meille laajan näkemyksen eri toimialoille sopivista digitaalisista uudistuksista. Teknologia ei kuitenkaan tuo toivottua muutosta ilman onnistunutta käyttöönottoa sekä uusia toimintamalleja ja uudenlaista asennetta.

Digitaalisten muutosprojektien onnistunut läpivienti

Digitaalinen muutos tai transformaatio vaatii useita haastavia muutosprojekteja, joihin ei aina löydy tarpeeksi resursseja sisäisesti. Ulkopuolinen apu digitalisaation tuomissa haasteissa auttaa hahmottamaan kokonaisuutta eri näkökulmista ja saattamaan muutosprojektit onnistuneesti maaliin. Teknologisten valintojen lisäksi on äärettömän tärkeää panostaa muutosprojektin johtamiseen, uusien teknologioiden käyttöönoton varmistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä toiminnan muutoksen toteutumisen seurantaan. Toimimme ulkopuolisina ja puolueettomina asiantuntijoina, palvelumuotoilijoina sekä projektipäällikköinä digitaalisen muutoksen johtamisessa, jotta muutoksen hyödyt näkyisivät mahdollisimman pian organisaation liiketoiminnassa.

Autamme organisaatioita:

  • Varmistamaan, että muutokset ovat hyödyllisiä liiketoiminnan näkökulmasta
  • Tunnistamaan eri toimialoille sopivat ratkaisut
  • Hankkimaan tai toteuttamaan oikeat tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Integroimaan uudet tietojärjestelmät osaksi muita tietojärjestelmiä
  • Käyttöönottamaan uudet tietojärjestelmät, ratkaisut ja älykkäät laitteet
  • Huolehtimaan uusien teknologioiden tuomista tietoturvahaasteista
  • Seuraamaan, että muutoksilla on toivottu vaikutus

Ota yhteyttä

Juhana Suurnäkki
Senior Consultant
+358 44 223 1530
juhana.suurnakki@rdvelho.com