Digitaaliset muutokset tuovat mukanaan uusia vaatimuksia digitaaliselle turvallisuudelle. Autamme organisaatioita huomioimaan digitaalisen turvallisuuden osana älykkäämpää ja turvallista liiketoimintaa.

Viime vuosina on tapahtunut useita tapauksia, joissa tieto- ja kyberhyökkäykset ovat aiheuttaneet vakavia haittoja liiketoiminnalle ja johtaneet jopa konkurssiin. Liiketoiminnan turvaaminen lähtee ylimmän johdon strategisesta näkemyksestä halutusta tietoturvatasosta ja kybersietoisuudesta. RD Velho auttaa organisaatioita määrittelemään tieto- ja tietoturvastrategiansa, selventämään tietoturva-arkkitehtuuriaan ja luomaan organisaatiolle sopivat tietoturvakäytänteet.

Päivittäinen tietoturvatyö on entistä riskilähtöisempää ja perustuu riskiarvioinnin tuloksiin. Me olemme valmiita auttamaan sinua tietoturva- ja kyberriskien hallinnassa mahdollisten ongelmien välttämiseksi. Riskienhallintaprosessi, joka vastaa liiketoimintatarpeita, on välttämätön käytännön riskienhallintamenettelyjen toteuttamiseksi. Voimme muun muassa tukea organisaatiollesi sopivien riskienhallintastandardien, kuten ISO 31000 tai 27005, käyttöönotossa. Riskienhallintaprosessin olemassaolo ei vielä vähennä riskejä, mutta me voimme auttaa myös jokapäiväisessä riskienhallintatoiminnassa, kuten riskien ja uhkien tunnistamisessa, riskien arvioinnissa ja yrityksellesi sopivan valvonnan valinnassa.

Teemme julkishallinnolle erilaisia toimeksiantoja aina strategiatason määrittelystä ja tietoturvaan liittyen palveluiden muotoilusta teknisiin ratkaisuihin. Olemme mukana esimerkiksi Hanselin, Väestörekisterikeskuksen ja KL-Kuntahankintojen puitejärjestelyissä. Käy katsomassa kattava luettelo kaikista puitejärjestelyistämme.

Liiketoimintasi turvaaminen

 • Strateginen lähestymistapa tieto- ja kyberturvaan
 • Tietoturvan hallintajärjestelmän kehittäminen ja arviointi (ISO 27001)
 • Liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelu ja kehittäminen
 • Riskien arviointi ja analysointi, riskienhallintaprosessien ja työkalujen kehittäminen
 • Turvallisuusarkkitehtuurin määrittely ja analysointi

Yksityisyyden varmistaminen

 • Tietosuojakäytännön määrittely ja toteutus
 • Tietosuojavaikutusten arviointi (DPIA)

Turvallinen teknologia

 • Tieto- ja kyberturvallisuutta edistävien teknologiahankkeiden, kuten IAM- ja SIEM-ratkaisujen, kilpailutus- ja käyttöönotontukipalvelut
 • Tekniset auditoinnit
 • Loki- ja valvontaratkaisut sekä niiden integraatioratkaisut
 • Turvalliset yhdyskäytävät ja tiedon salausratkaisut
 • Tietoturvallinen sovelluskehitys

Ota yhteyttä

Riku Nykänen
Security Manager and Consultant
+358 50 384 3733
riku.nykanen@rdvelho.com

Tarmo Kellomäki
Team Manager & Consultant
+358 44 562 5222
tarmo.kellomaki@rdvelho.com