Teknisenä kuvittajana RD Velhossa

RD Velhoon haetaan parhaillaan teknistä kuvittajaa eli kuvittajavelhoa. Kuvittajan työ on monipuolista, hauskaa ja haastavaa, ja RD Velholla saat olla osana kotimaisen kasvuyrityksen tarinaa. Lue alta lisää kuvittajan työstä!

Työn sisältö ja kuvittaja osana tiimiä

Suurin osa projekteista tehdään työparina teknisen kirjoittajan kanssa tai isommassa tiimissä. Jotkut projektit kuvittaja hoitaa itsenäisesti ja kirjottaja avustaa tarvittaessa tekstin kirjoittamisessa, oikoluvussa tai kääntämisessä. Kuvittaja toimii, aivan niin kuin muutkin RD Velhon suunnittelijat, yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kuvitettavat aiheet liittyvät usein jonkin laitteen asennukseen, huoltoon tai käyttöön. Lopputulos on kuva, jonka taustalla on paljon pohdintaa sisällöstä: Mitä aiheesta kerrotaan, miten ja missä järjestyksessä? Miten rakennan kuvan, jotta pystyn päivittämään sen jatkossa mahdollisimman helposti?

Luovuus kuvittajan työssä

Yleensä paperi on tyhjä, kun kuvittaja aloittaa työskentelyn. Lähtömateriaalina voi olla mm. valokuvia, videoita, muistiinpanoja, keskusteluja. Kuvittaja voi miettiä asioiden esittämisjärjestystä kirjoittajan kanssa, ja työparina lähdetään kertomaan asiaa tyhjälle paperille. Rajoina ovat paperin reunat ja yrityksen graafinen ohjeistus. Luovuutta ja ajatusta tarvitaan, että lopputuloksesta tulee hyvä.

Luovuutta ja näkemystä tarvitaan myös sen suunnittelussa, millaisella linjalla lähdetään kokonaisuutta rakentamaan. Tehdäänkö still-kuvia, animaatiota vai lisättyä todellisuutta – ja on myös muita vaihtoehtoja, joista asiakkaan kanssa keskustella. Perinteisesti teknisessä viestinnässä yhdistetään kuva ja teksti, mutta yleinen kommentti ”eihän niitä käyttöohjeita kukaan lue” ohjaa ajattelua uudenlaisen (käyttäjäystävällisemmän?) dokumentaation suuntaan. Hyvä tekstin ja kuvan suhde keventää ja rytmittää sisältöä.

Alussa määritellyt tyylit tallennetaan ja jaetaan muiden kuvittajien kanssa. Näin varmistetaan tasalaatuisuus, jos tekijä vaihtuu.

Rutiini kuvittajan työssä

Niin kuin joka työssä, kuvittajan työssä on myös rutiinia. Kun tehdään katselmointi- ja päivityskierroksia, niin jo tehtyjä kuvia päivitetään. Minä koen tämän hyvänä asiana, kun päivittämiseen menevä aika on sopivassa suhteessa uuden tekemiseen.

Teknisen kuvittajan tausta

Teknisen kuvittajan työtä voi tehdä monenlaisella taustalla. Voit olla insinööri, graafinen suunnittelija tai teollinen muotoilija. Tähän voi vaikuttaa se, mitä ollaan tekemässä: esimerkiksi markkinointimateriaaliksi koettavan käyttö-ohjeen, jossa on paljon webbigrafiikkaa, tekijäksi voi graafikkotaustainen olla paras. Varaosakirjaston toteuttamisessa insinööritaustainen tekijä voi olla paikallaan. Muotoilijat taas ovat hyviä kuvittamisessa, mutta myös animoinnissa ja prosessin alkupään ongelman määrittämisessä ja -ratkaisussa.

Edellyttää osaamista

Sanoisin, että laadukkaan kuvituksen tuottamiseen ei pysty kuka tahansa. Käytössämme on hyvät ohjelmat, mutta sisällöltään laadukkaan ja kauniin kuvituksen tekemiseen tarvitaan taitoa, jota ei ole kaikilla, vaikka kuinka opettelisi ohjelmia. Voisiko tätä kutsua lahjakkuudeksi, ehkä taito on osittain myös opittavissa.

Ohjelmien osaamisen lisäksi dokumentoinnissa käytetään paljon asiakkaan järjestelmiä. Pystytetään dokumentointisysteemiä, joka toimii ketjussa asiakkaan tuotehallinnasta manuaalin kuvaan asti. Tekijöillä pitää olla ymmärrys yksittäisten kuvien lisäksi kokonaisuudesta: järkevästä työnkulusta, jolla tuodaan asiakkaalle taloudellisia ja ajallisia säästöjä.

Hae kuvittajavelhoksi 5.2.2018 mennessä!

Teksti: Emmi Helanne
Kuva: Hanna Ruusulampi, tekninen kuvittaja