Muuttaako Digitalisaatio sinun liiketoimintaasi?

Elämme keskellä digitalisaation kultakuumeaikaa. Käsite on kaikkialla läsnä oleva elementti ja vaikuttaa hyvin monen asian kautta sekä yksilön että yrityksien toimintaan ja asiakaskäyttäytymiseen. Mitä digitalisaatio sitten tarkoittaa? Gartner määrittelee digitalisaation seuraavasti:

”The use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.”Gartner

Kehittämällä sähköisiä palveluita ja tuotteita yritykset voisivat nopeuttaa omia sisäisiä prosessejaan, parantaa palveluiden ja tuotteiden myyntiä ja ennen kaikkea mullistaa sen tärkeimmän; asiakaskokemuksen.

Tapaan työni puolesta paljon asiakkaita eri aloilta. Ei ole kovin vaikea huomata että parhaiten digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävät suuret yritykset ja nuoret startup yritykset. PK-sektori ei sen sijaan ole vielä päässyt vauhtiin digitaalisten palveluiden ja mallien rakentamisessa. Käynkin useimmiten heidän kanssaan hedelmällisimmät keskustelut digitaalisaation ja teollisen internetin mahdollisuuksista. Keskustelu jakautuu yleensä kahteen osioon; siihen mitä teknologia mahdollistaa ja siihen miten ansaintalogiikka rakennetaan.

Digitalisaation voisi yksinkertaistettuna sanoa olevan tiedon ja prosessien käsittelyä bittimuodossa mikä mahdollistaa niiden tehokkaan automatisoinnin ja siten myös niiden tehokkaan tuottamisen. Tämä yhdistettynä tämän päivän teknologisesti edistyksellisiin, suhteellisen edullisiin ja pienikokoisiin antureihin, kaupallisiin ja tehokkaisiin pilvipalvelualustoihin sekä edulliseen prosessoritehoon ja ohjelmointimahdollisuuksiin mahdollistaa hyvinkin mullistavien tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämisen lyhyelläkin investoinnin takaisinmaksuajalla.

Digitaalisten teknologioiden integrointi liiketoimintaan ja ansaintalogiikan hahmottaminen vaikuttaakin olevan hieman haastavampi juttu. McKinsey&Companyn mukaan yksi tapa saattaa tätä kehitysprosessia ymmärrettävämpään muotoon on ensinnäkin tarkastella sellaisia uusia alueita joissa tapahtuu suuria muutoksia, toiseksi tarkastella oman liiketoiminnan ytimen kohtia johon muutokset eniten vaikuttavat ja kolmanneksi tarkastella oman toiminnan perustaa jota tarvitaan tukemaan digitalisaation tuomaa muutosta.

Strategia ajaa ensisijaisesti muutosta, eikä teknologia. Teknologia on muutoksien mahdollistaja mutta vain oikeilla ja rohkeilla visioilla ja toimenpiteillä saadaan mullistavia muutoksia aikaiseksi. Olisiko viimeistään nyt oikea aika miettiä omaa digitalisaatiostrategiaasi?

Teksti: 

Juha Mäyrä
Director, Delivery Excellence