Esineiden internet ja palvelumuotoilu

Vaikka palveluliiketoimintaa on kehitetty kauan ennen muotoilukoulutuksen aloittamista, on palvelumuotoilun ”keksiminen” tuonut mukanaan hyviä menetelmiä, työkaluja ja ymmärrystä. Niiden avulla voidaan palveluita kehittää järjestelmällisesti.

Tuotemuotoilu ja palvelumuotoilu ovat työkaluja, joilla luodaan uutta. Muotoilun menetelmillä jalostetaan ideat taloudelliseen menestykseen. Muotoilulla ei vaikuteta pelkästään estetiikkaan vaan ennen kaikkea siihen, että muotoiltava tuote tai palvelu on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta lähtien.

Palveluista ei tällä hetkellä voida puhua ilman mainintaa esineiden internetistä (IoT) tai digitalisaatiosta. Lähes jokaiseen palvelun ja joka toiseen tuotteeseen liittyy tietoverkko, äly ja tiedon hyödyntäminen.

IoT on silti vain työkalu. Työkaluja ei hankita, jos niille ei ole tarvetta. Kuluttajille suunnatuissa palveluissa voidaan digitalisaatiota edistää nopeastikin, käyttäjien tarpeet tunnetaan ja tiedetään millä palveluilla niihin vastataan. Usein olemassa olevaa palvelua parannetaan digitalisaation avulla.

B2B-puolella sen sijaan IoT:n ja digitalisaation hyödyntäminen on haasteellisempaa, kun halutaan toteuttaa jotain aivan uutta ja innovatiivista. Ei ole itsestään selvää, millä tavalla näistä saadaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa. IoT mahdollistaa täysin uudenlaiset palvelut, joiden käyttäjistä ei vielä ole tietoa ja ymmärrystä. Näillä voidaan luoda uutta liiketoimintaa tai laajentaa nykyisiä palveluita.

Paljon tehdään tietenkin myös projekteja, jossa olemassa olevaa tuotetta kehitetään lisäämällä siihen älyä ja käyttämällä pilveä tiedon tallentamiseen. Näiden hankkeiden riski on pieni. Tällaisia IoT:tä hyödyntäviä palvelumuotoiluprojekteja on meilläkin RD Velhossa jatkuvasti tekeillä useita.

Muotoilun menetelmät ja työkalut tarjoavat välineet prosessiin, jolla B2B-puolen palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisiksi. Kun palvelu vastaa käyttäjän tarpeisiin, on se myös business-näkökulmasta kannattava.

Muotoilun periaatteisiin kuuluu löytää todellisia tarpeita eikä tyytyä ensimmäisenä esitettyyn ajatukseen. Uutta luovassa muotoilussa pyritään kyseenalaistamaan ja kirkastamaan juuri se ongelma, jota ollaan ratkaisemassa. Digitaalisten ratkaisujen ja älykkäiden tuotteiden ympärille muotoiltava palvelu edellyttää liiketoiminnan ymmärtämisen lisäksi ymmärrystä tekniikasta, käytettävyydestä, käyttäjäkokemuksen muotoilusta, tuotteiden suunnittelusta ja valmistamisesta sekä koko prosessin hallinnasta.

Digitalisaation ja IoT:n kasvu tuo palvelumuotoilun B2B-puolelle. Alan palveluyritysten tarjonta kattaa yleensä vain osan kaikesta tarvittavasta osaamisesta. B2B-palveluiden muotoilu edellyttää myös muiden kuin muotoilijoiden osaamista.

Teksti: Hannu Havusto