Design for IoT

IoT ei ole vain insinöörien puuhastelua anturien ja tiedonsiirron kanssa, vaan se on tuotteen käytön kokonaisvaltaista suunnittelua. On yksinkertaista mitata laitteesta toimintoparametrejä ja siirtää tieto pilvipalveluun, mutta käyttäjä ei yleensä hyödy tällaisesta raakadatasta. Tietoa tulee jalostaa ja hyödyntää, jotta internet of thingsin tuomat hyödyt toteutuisivat.

Tuotteen ominaisuuksia määriteltäessä tulee tarkoin pohtia, mitä liiketoiminnallista hyötyä laitteen yhdistämisestä internettiin saa tai millaisen käyttökokemuksen tiedon avulla voi rakentaa. Tässä keskustelussa ei ole kovin relevanttia, onko yhteys rakennettu wifin:n vai LoRan avulla. Olennainen kysymys on, voiko yritys laajentaa liiketoimintaansa laitteista keräämänsä tiedon avulla tai houkutteleeko uudet ominaisuudet käyttäjiä niin paljon, että ostopäätös syntyy. Insinöörityön lisäksi tarvitaan myös palvelumuotoilun elementtejä, jotta käyttäjän tarpeet saadaan esiin.

Tietoturva ja tiedon käyttö on tärkeää huomioida heti alkuvaiheessa. Tiedon kerääminen saattaa karkottaa osan käyttäjistä, jotka eivät halua kerättävän tietoa heidän toimistaan. Tämä pitäisi saada selville jo käyttäjätutkimusvaiheessa ja tiedon perusteella voidaan päättää, millaista tietoa ja miten laitteesta kerätään. Toteutusvaiheessa tulee tietysti huomioida laitteen suojaus siten, että se ei ryhdy palvelemaan roskapostiserverinä.

Teollisuuslaitteissa IoT-toteutus on nykyisin yleensä jokin erillinen laite, joka liitetään osaksi kokonaisuutta. Tällainen toteutus on hyvä nopeassa pilotoinnissa, sillä itse laitteeseen ei tarvita merkittäviä muutoksia. IoT ei kuitenkaan ole mikään kaapin kylkeen liimattu purkki, vaan se kannatta huomioida suunnittelussa heti alusta alkaen. Suunniteltaessa elektroniikkaa ja ohjelmistoa, tulee toteuttaa myös laitteen liittyminen internetiin sekä tietysti käyttöliittymä. Näin tehtäessä IoT ei ole erillinen irtonainen toteutus, vaan luonnollinen osa tuotetta ja sen käyttöä.

Laitteiden käytöstä ei tunnu vielä olevan tuotekehityksessä kovinkaan paljon mittaustietoa. Datan analyysiin on panostettava, jotta suuresta tietomäärästä saadaan poimittua olennaiset asiat esiin. Tähän ei ole muuta tietä, kuin aloittaa tiedon keruu mahdollisimman nopeasti ja selvittää data-analyysin avulla, millaista tietoa todellisessa käyttötilanteessa saadaan kerättyä.

Design for IoT

  • Huomioi käyttäjä
  • Mieti, miten IoT vaikuttaa liiketoimintaan
  • Aloita pilotointi mahdollisimman nopeasti
  • Huomioi tietoturva toteutuksessa

Teksti: Lassi Sutela